רשימות ספרי לימוד - תשע``ח

רשימת ספרי הלימוד עלתה לאתר! כיתות חטיבת הביניים (ז'-ט') משתתפים בפרוייקט השאלת ספרים! כיתות י'-י"ב צריכים לרכוש את הספרים לפני התחלת שנת הלימודים.