יותר מ-200 תלמידים נרשמו ללימוד מסכת מגילה! לומדים בכל יום על חשבון הפסקת הצהריים - מסיימים בז' אדר! מוזמנים להצטרף!