השתתפות באבל האסון בנחל צפית

בית הספר כולו משתתף בצער רב על מותם של 10 תלמידים בנחל צפית. בית הספר שולח תנחומים למשפחות, ולמשפחתה של מעין ברהום ז"ל תלמידת בויאר השכנים!