בהצלחה לתלמידי כיתות י"א-י"ב בתקופת מבחני המתכונת והבגרות!