תהליכי רישום וקבלה

פרטי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

תלמידים העולים לז' :

הראיונות מתקיימים בשבוע שלאחר פורים.

יש למלא בהקדם טופס רישום, כדי שנוכל להזמינכם לריאיון.

 

תלמידים העולים לט'

יש למלא טופס רישום עד יום שני י"ז באדר תשפ"א (1.3.21).

תלמידים מתאימים יוזמנו לריאיון.

 

כניסה לטופס רישום:

https://rishum.app/himmelfarb

 

ברכת הצלחה

הנהלת הימלפרב