מערכת שעות

ניתן לצפות במערכת השעות של כל כיתה - לפי החלוקה לשכבות. כמו כן ניתן להוריד את הקובץ של כל כיתה על ידי הקישור המופיע מתחת לכל קובץ!