אודות

בית הספר הימלפרב הוקם בשנת 1920 במסגרת ביהמ"ד למורים 'מזרחי' (מכללת ליפשיץ). בית הספר דוגל בקו החינוכי העקרוני שהוצב ע"י מייסדיו, כפי שביטאו הרב אליעזר מאיר ליפשיץ: איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה? 'בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך.' (ברכות ס"ג.) מאז ועד היום העמיד בית הספר אלפי בוגרים המשפיעים רבות על האוכלוסיה במדינת ישראל.

מאז היווסדו בשנת 1920 במסגרת ביהמ"ד למורים 'מזרחי' ועד היום, שמר ביה"ס על הקו החינוכי
     העקרוני שהוצב ע"י מייסדיו, כפי שביטאו הרב אליעזר מאיר ליפשיץ:
     איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה? 'בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך.'
   
    בית הספר מחנך את תלמידיו לשילוב בין עולם התורה והמצוות יחד עם עולם ההשכלה המודרנית
    בתחומי המדע, התרבות הכללית והיצירה. תלמידי בית הספר עוסקים בעשייה חברתית במהלך
    לימודיהם, ובית הספר מכוון אותם להמשיך ללמוד תורה ולתרום לחברה גם אחרי לימודיהם, ולשרת
    בצה"ל באופן שבו יביאו את כישוריהם לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר.
    משימת ביה"ס היא לקיים מסגרת לימודית וחינוכית שתאפשר הקניית ערכי תורה וחיים, במשולב עם
    חיי הבית, המשפחה והחברה, מתוך ראייה חינוכית המתווה לבוגרי בית הספר דרך שבה ראוי שיחיו
    גם בבגרותם.
  
     לאור הישגיו בחינוך מלוא-מִגוון תלמידיו, לביה"ס הוענק 'פרס החינוך הדתי' לשנת תשס"ז,
     ובעבר גם פרס החינוך של מנהלת חינוך ירושלים (מנח"י).
בשנת תשע"ז – זכה בית הספר ל"אות הנשיא" מאת נשיא המדינה ראובן ריבלין, על פועלו הברוך בחיבור בין אוכלוסיות שונות ובחינוך לסובלנות!
    ביה"ס גדל והתפתח מעל עשרים שנה תחת ניהולו של מר אברהם גולדברג, הממשיך לשמור על הגחלת כיו"ר עמותת ביה"ס.     
 
הרב ירמי סטוויסקי הינו מנהל ביה"ס, הרב שלומי דנינו – מנהל החטיבה העליונה,
ונעם ששון – מנהל חטיבת-הביניים.
 

פרטים כלליים